Uutiset

Uutislistaukseen

Pielavesi srk uutinen kuva verkko_18_THUMB.png

Kunnostuskehotus Pielaveden Laukkalan hautausmaan hoitamattomille haudoille

3.6.2019 15.34

Laiminlyödyn hautapaikan voi menettää, mikäli sitä ei kunnosteta vuoden määräajassa. Kuulutusmenettelyn aloittamisesta päätti Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto 23.5. kokouksessaan. 

”Ensisijainen tarkoitus on saattaa haudat takaisin hoidon piiriin ja mahdollisen suvun hallintaan. On kuitenkin tilanteita, että kaikki suvun jäsenet ovat joko kuolleet tai heihin ei muutoin saada yhteyttä, silloin hautapaikka voidaan em. lakitekstiin pohjautuen ottaa seurakunnan hallintaan.”  - Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntapuutarhuri Hannu Huttunen.

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja tästä vastaa hautaoikeuden haltija. Kuulutusmenettely on määritelty kirkkolaissa luvussa 17. Seurakunnilla on lakisääteinen velvollisuus hautausmaiden ylläpitoon ja kuulutusmenettely kuuluu osaltaan tuon velvollisuuden hoitamiseen.

Laukkalan hautausmaalla kunnostuskehotuksen saaminen näkyy keltaisena merkkinä haudalla.

Hannu Huttunen muistuttaa, että jokainen hautausmaa on pyhä ja sinne haudattujen vainajien omaisille tärkeä ja rakas paikka. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautatoimi pyrkii suurella kunnioituksella vaalimaan näitä arvoja.

Laukkalan hautausmaata nyt koskeva kuulutusmenettely käydään läpi lähivuosina kaikilla Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien hautausmailla. 

Lisätietoja uutiseen liittyen: 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, palvelupäällikkö Riitta Kaasinen, riitta.kaasinen@evl.fi, 040 528 3140 ja 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, seurakuntapuutarhuri Hannu Huttunen, hannu.m.huttunen@evl.fi, 044 300 0928.


KUULUTUS 
Hoitamattomien hautojen kunnostuskehotus Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 23.5.2019 § 72 päättänyt antaa kunnostuskehotuksen Pielaveden Laukkalan hautausmaalla haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus katsotaan olennaisesti laiminlyödyksi. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden kuluessa alla mainitusta päivämäärästä lukien uhalla, että oikeus hautapaikkaan muutoin julistetaan menetetyksi. Kunnostuskehotuksen piiriin kuuluvat haudat on merkitty haudalle asetetulla lipulla.

Tässä on luettelo kyseisten hautojen paikkanumerosta ja kuulutus. Nämä ovat esillä myös seurakunnan ja Laukkalan hautausmaan ilmoitustauluilla. Lisätietoja hautapaikkoihin liittyen seurakuntapuutarhurilta hannu.m.huttunen@evl.fi, p. 044 3000928 tai Laukkalan suntiolta Jani Pennaselta p. 044 3709793.

Jani Pennanen