Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto on seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimielin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Seurakuntaneuvosto johtaa ja edistää osaltaan seurakunnan toimintaa ja hengellistä elämää. Sen tehtäviin kuuluu päättää myös niiden varojen käytöstä, jotka seurakuntayhtymän talousarviossa osoitetaan seurakunnalle. Seurakuntaneuvoston tehtävät määritellään kirkkolain 11 luvun 9 §:ssa.
 
Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden toimikaudeksi ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Ehdokkaaksi voi asettua seurakunnan konfirmoitu ja täysi-ikäinen jäsen. Vaaleissa ovat äänivaltaisia kaikki seurakunnan yli 16-vuotiaat jäsenet. Viimeksi vaalit järjestettiin marraskuussa 2018.

Luottamushenkilömme 2019-2022