Missio, visio ja strategia 2015

Seurakunnan vision mukaisesti työskentelemme kohti tulevaisuutta, jossa

  • syrjäytyneelle löytyy arvo, kiireiselle lepo ja suorituspaineiden keskellä elävälle armo seurakunnan toiminnan kautta
  • seurakunnan kynnys on matala ja arkakin uskaltaa astua joukkoon
  • seurakunta pyrkii tavoittamaan uskosta ja seurakuntaelämästä vieraantuneet jäsenet ja auttamaan heitä takaisin kodin lämpöön
  • seurakunta tarjoaa sanomaa kaiken ikäisille jäsenilleen ja valmistaa jäseniään siirtymään myös ajasta iäisyyteen Jumalan lupausten varassa.

Pielaveden seurakunnan strategialinjaus 2015.