Lähetysrengastoiminta

Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä ja pohjautuu Jeesuksen lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-20) " Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Seurakuntien lähetystoiminta toteutuu yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Pielaveden seurakunta tekee yhteistyötä erityisesti Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa.

Lähetysrengas muistaa esirukouksin ja taloudellisin tuin nimikkolähettiemme työtä maailmalla. Pielaveden seurakunnan nimikkolähetit ovat Riikka-Maria ja Tomas Kolkka (Thaimaa) ja Anja ja Jyrki Markkanen (Thaimaa) Lähetysrenkaan jäsenet saavat postitse nimikkolähettiemme kentiltä saapuvat kirjeet sekä tiedotusta lähetysaiheisista tapahtumista. Lähetysrenkaan jäseneksi pääset ilmoittautumalla lähetyssihteeri Minna Toivaselle. Katso yhteystiedot täältä.