Johtokunnat ja vastuuryhmät 2015-2018

Kasvatustyön johtokunta:

Päivi Lumijärvi, puheenjohtaja
Mirella Mikkonen
Kari Jääskeläinen 
Minna Pietikäinen
Erkki Väätäinen

Varajäsenet Kati Jääskeläinen ja Pekka Janatuinen.
Seurakuntaneuvoston edustaja Mirka Parviainen.

Lähetystyön johtokunta:

Sanelma Nousiainen, puheenjohtaja  
Riitta Hedman-Partanen
Tuomo Niskanen
Arto Kukkonen
Kati Jääskeläinen.

Varajäsenet Tomi Berg ja Kirsi Poikonen.
Seurakuntaneuvoston edustajat Mirja Jääskeläinen.

Diakoniatyön johtokunta:

Pekka Janatuinen, puheenjohtaja
Kyösti Pietikäinen
Merja Pulkkinen
Mirja Jääskeläinen
Anja Kukkonen

Varajäsenet Auli Väänänen ja Harri Parviainen.
Seurakuntaneuvoston edustaja Inka Hyvärinen.

E ja A Teräksisen rahaston johtokunta

Jäsenet Inka Hyvärinen, Tomi Berg ja Leo Kukkonen. Virkansa puolesta johtokuntaan kuuluu kirkkoherra, kappalainen ja diakoniatyöntekijä.

Seurakuntatyön vastuuryhmä

Inkeri Mäki
Tiina Klemetti
Auli Väänänen
Arto Kukkonen

sekä kirkkoherra viranhaltijaedustajana.
Seurakuntaneuvoston edustaja Sanelma Nousiainen.

Musiikki- ja jumalanpalvelusvastuuryhmä

Päivi Lumijärvi
Toini Saastamoinen
Jouko Moisa
Hannele Haring

sekä kirkkoherra ja kanttori viranhaltijaedustajina.