Seurakuntavaalit

Suomen evankelis-luterilainen kirkko valitsee uudet päättäjät eli luottamushenkilöt neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan päättäjät paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoihin sekä seurakuntayhtymissä yhteiseen kirkkovaltuustoon.  Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2018. 

Seurakuntaneuvosto on seurakunnan ylin päätöksentekoelin. Luottamushenkilöiden paikkamäärä määräytyy seurakunnan koon mukaan. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.
 

Seurakuntayhtymien ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Paikat on jaettu jäsenseurakunnille niiden koon mukaan (41 paikkaa). Luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleissa omalla vaalilla, joten seurakuntavaaleissa toteutetaan kahdet vaalit. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto (9 jäsentä + pj ja varapj), jonka varapuheenjohtajan ja jäsenet yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii joku jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Seuraavan kerran seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2022.