Johtokunnat ja vastuuryhmät 2015-2018

Kasvatustyön johtokunta

 • Päivi Lumijärvi, puheenjohtaja
 • Mirella Mikkonen
 • Kari Jääskeläinen 
 • Minna Pietikäinen
 • Erkki Väätäinen

Varajäsenet Kati Jääskeläinen ja Pekka Janatuinen.
Seurakuntaneuvoston edustaja Mirka Parviainen.

Lähetystyön johtokunta

 • Sanelma Nousiainen, puheenjohtaja  
 • Riitta Hedman-Partanen
 • Tuomo Niskanen
 • Arto Kukkonen
 • Kati Jääskeläinen.

Varajäsenet Tomi Berg ja Kirsi Poikonen.
Seurakuntaneuvoston edustajat Mirja Jääskeläinen.

Diakoniatyön johtokunta

 • Pekka Janatuinen, puheenjohtaja
 • Kyösti Pietikäinen
 • Merja Pulkkinen
 • Mirja Jääskeläinen
 • Anja Kukkonen


Varajäsenet Auli Väänänen ja Harri Parviainen.
Seurakuntaneuvoston edustaja Inka Hyvärinen.

E ja A Teräksisen rahaston johtokunta

 • Inka Hyvärinen
 • Tomi Berg
 • Leo Kukkonen

Virkansa puolesta johtokuntaan kuuluu kirkkoherra, kappalainen ja diakoniatyöntekijä.

Seurakuntatyön vastuuryhmä

 • Inkeri Mäki
 • Tiina Klemetti
 • Auli Väänänen
 • Arto Kukkonen

sekä kirkkoherra viranhaltijaedustajana.
Seurakuntaneuvoston edustaja Sanelma Nousiainen.

Musiikki- ja jumalanpalvelusvastuuryhmä

 • Päivi Lumijärvi
 • Toini Saastamoinen
 • Jouko Moisa

Hannele Haring

sekä kirkkoherra ja kanttori viranhaltijaedustajina.