Ympäristö

Ympäristödiplomi ohjaa toimintaamme

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa ympäristöasiat ovat tärkeitä ja ympäristöajattelu on mukana päivittäisessä toiminnassa. Seurakuntayhtymälle myönnettiin kirkon ympäristödiplomi kesäkuussa 2013 ja se on voimassa vuoteen 2017 saakka. Käytössä on ympäristöohjelma, jonka kautta käytännön tehtäviä seurakunnissa työstetään. Lisäksi käytännön työn tukena on yhdessä toteutettu ympäristökasvatussuunnitelma ja ympäristöopas.

Seurakuntayhtymän ympäristövastaava ja seurakuntien ympäristövastaavat muodostavat yhdessä ympäristötyöryhmän. Työryhmä huolehtii yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella myös ympäristöohjelman päivittämisestä, ympäristölainsäädännön muutosten seurannasta, ympäristökoulutuksesta, -aloitteista ja tiedottamisesta, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa sekä aikanaan diplomin uusintahaun käynnistämisestä.

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle on myönnetty myös Reilun kaupan arvonimi vuonna 2013. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat ovat säännöllisesti sitoutuneet käyttämään Reilun kaupan tuotteita, kuten esimerkiksi kahvia, teetä, sokeria ja hunajaa, omissa tilaisuuksissaan.

Ympäristövastaava seurakunnassamme

  • Pielaveden seurakunta, Jaana Kiukkonen, 040 7432 035, jaana.kiukkonen@evl.fi

Yhteystiedot ympäristöasioissa

  • Ympäristöohjelman ympäristövastaava, Eine Parviainen, 040 5283 140, eine.parviainen@evl.fi
  • Kierrätysvastaava, Minna Niskanen, 040 7335 277, minna.niskanen@evl.fi
  • Vaarallisten aineiden vastaava henkilö, Sami Kokkonen, 040 5581 877, sami.kokkonen@evl.fi
  • Energiavastuuhenkilö Ilmo Juutinen, 040 1825 025, ilmo.juutinen@evl.fi

Ota yhteyttä

Jaana Kiukkonen
nuorisotyönohjaaja
Faksi:  017 862 200
Pappilantie 11
72400 Pielavesi